Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

Μεγάλο θαῦμα στοὐς Ἁγίους Τόπους! Θέλετε τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό;


Μία Ἑλληνίδα προσκυνήτρια, ἐπισκέφθηκε πρόσφατα τούς Ἁγίους Τόπους.Ἔβγαλε διάφορες φωτογραφίες μέσα στό Ναό τῆς Ἀναστάσεως καί σέ ἄλλα προσκυνήματα. Ὅταν γύρισε στήν Ἑλλάδα, ἔδωσε τό φίλμ γιά ἐμφάνιση. 
Κατά τήν διάρκεια τῶν φωτογραφήσεων, δέν παρατήρησε  νά γίνεται κάτι ἰδιαίτερο στίς λήψεις πού ἔκανε. Ἔβλεπε κανονικά τούς χώρους, τά ἀντικείμενα καί τά πρόσωπα πού ἑστίαζε μέ τήν φωτογραφική της μηχανή. 
Κατά τήν ἐμφάνιση ὅμως τοῦ φίλμ στό φωτογραφεῖο, σέ μία ἀπό τίς φωτογραφίες (οἱ πληροφορίες ἀναφέρονται μέσα στό Ναό τῆς Ἀναστάσεως), ὅπως βλέπετε....ἐμφανίστηκε ὁ Χριστός!
Ἄν προσέξετε καλά, θά δεῖτε τά σημάδια μέ αἷμα στίς παλάμες Του, ἀπό τήν Σταύρωσή Του. (Δυστυχῶς στήν φωτοτυπία καί στήν σάρωση, χάνονται λεπτομέρειες καί ἡ ζωντάνεια χρωμάτων τῆς πρωτότυπης φωτογραφίας).
Ἡ φωτογραφία αὐτή ἔγινε ἀνάρπαστη. Τό θαῦμα αὐτό, τό γνωρίζουν πλέον ἀρκετοί λαϊκοί, Πατέρες καί Γέροντες. 
Ἀπέναντι ἀπό τό Ναό τῆς Ἀναστάσεως στά Ἱεροσόλυμα, βρίσκεται τό Μετόχι τῆς Γεθσημανῆ μέ τήν ἁγία εἰκόνα τοῦ σκηνώματος τῆς Παναγίας ἀπό τήν Κοίμησή Της. Ὁ πατήρ Νεκτάριος καί φύλακας τοῦ συγκεκριμένου προσκυνήματος, ἔχει ἀναρτημένη αὐτήν τήν εἰκόνα σέ ἕνα ταμπλώ μαζί μέ ἄλλες φωτογραφίες, μέσα στό ἐκκλησάκι ἀπέναντι ἀπό τήν πόρτα ὅπως εἰσερχόμαστε στό ναΐσκο. Ἄν σᾶς ἀξιώσει ὁ Κύριος νά προσκυνήσετε στούς Ἁγίους Τόπους, μπορεῖτε νά τήν δεῖτε καί ἐκεῖ.
Θεώρησα χρέος μου νά σᾶς δημοσιεύσω αὐτό τό θαῦμα καί αὐτήν τήν σπάνια φωτογραφία τοῦ Χριστοῦ, ἐλπίζοντας νά ἐμπνεύσει σέ ὅλους σας τοῦτες τίς ἅγιες μά καί δύσκολες μέρες πού διανύουμε (ἐθνικά καί παγκόσμια),  
μετάνοια, μετάνοια, μετάνοια 
καί  
ἀγάπη, ἀγάπη, ἀγάπη στόν Κύριό μας καί Θεό μας.

Μ.Σ. ἐκπ/κός

http://1.bp.blogspot.com/_SR7Pc6H2yi8/SywK3aKBU9I/AAAAAAAABYs/gcuGD2i0B1Q/s320/Graceful+Cross+Clipart.png
 
(Τά τελευταῖα συγκινητικά λόγια τοῦ Κυρίου μας ἐπί γῆς
εἰς τούς μαθητάς Του, πρίν τήν Ἀνάληψή Του στούς Οὐρανούς):
18 Και προσελθών ο Ιησούς, ελάλησε προς αυτούς, λέγων· 
Εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανῲ και επί γης.
19 Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, 
βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,
20 διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς·
 και ιδού,
 εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας 
έως της συντελείας του αιώνος. 
Αμήν.
Ματθαίος: κη' 18-20
  http://www.hdpaperwall.com/wp-content/uploads/2014/01/best-rose-wallpapers1.jpg

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου