Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2013

ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΜΕΤΕΩΡΙΤΩΝ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ; ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΤΕΣ ΤΩΝ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ

Με αφορμή το συμβάν της πτώσης μετεωριτών (;) στα Ουράλια της Ρωσίας, υπήρξαν όσοι ΟΡΘΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους για τις επίσημες ανακοινώσεις και δικαιολογίες. Υπήρξαν όμως και κάποιοι άλλοι, που προκειμένου να αποσπάσουν την προσοχή αναγνωστών (δηλαδή να πάρουν "κλικς"), κατέφυγαν σε ένα όργιο τρομολαγνείας και εκφοβισμού του κόσμου, συνοδευόμενο από την απαραίτητη παραπληροφόρηση.

Θα θεωρούσαμε απλά απαράδεκτους όσους το κάνουν αυτό, αν δεν ενέπλεκαν στις τερατώδεις θεωρίες τους ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ: Το θεόπνευστο βιβλίο, που γράφτηκε κατόπιν υπαγορεύσεως του ίδιου του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού, στον Ευαγγελιστή Ιωάννη.

Επειδή λοιπόν ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν ανεχόμαστε να ερμηνεύουν κάποιοι κατά το δοκούν μεμονωμένα χωρία της Αποκαλύψεως δημιουργώντας ψευδείς εντυπώσεις, θα αναιρέσουμε ευθύς αμέσως ολόκληρη αυτή την εξαπάτηση του λαού, που κατά πάσα πιθανότητα πηγάζει όχι μόνο από μανία δημοσιότητας, αλλά και από άλλα, σκοτεινά κίνητρα.

Συγκεκριμένα, επικαλούνται ένα από τα σαλπίσματα των Αγγέλων που περιγράφονται στην Αποκάλυψη. Ας δούμε τι αναφέρει ολόκληρο το σχετικό απόσπασμα:

Κεφάλαιο 8

1 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν ἑβδόμην, ἐγένετο σιγὴ ἐν τῷ οὐρανῷ ὡς ἡμιώριον.
2 Καὶ εἶδον τοὺς ἑπτὰ ἀγγέλους οἳ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἑστήκασι, καὶ ἐδόθησαν αὐτοῖς ἑπτὰ σάλπιγγες.
3 καὶ ἄλλος ἄγγελος ἦλθε καὶ ἐστάθη ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου ἔχων λιβανωτὸν χρυσοῦν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ θυμιάματα πολλὰ, ἵνα δώσῃ ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων πάντων ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν τὸ ἐνώπιον τοῦ θρόνου.
4 καὶ ἀνέβη ὁ καπνὸς τῶν θυμιαμάτων ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων ἐκ χειρὸς τοῦ ἀγγέλου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.
5 καὶ εἴληφεν ὁ ἄγγελος τὸν λιβανωτόν καὶ ἐγέμισεν αὐτὸν ἐκ τοῦ πυρὸς τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν γῆν. καὶ ἐγένοντο βρονταὶ καὶ φωναὶ καὶ ἀστραπαὶ καὶ σεισμός.
6 Καὶ οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντες τὰς ἑπτὰ σάλπιγγας ἡτοίμασαν αὑτοὺς ἵνα σαλπίσωσι.
7 Καὶ ὁ πρῶτος ἐσάλπισε, καὶ ἐγένετο χάλαζα καὶ πῦρ μεμιγμένα ἐν αἵματι, καὶ ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν· καὶ τὸ τρίτον τῆς γῆς κατεκάη, καὶ τὸ τρίτον τῶν δένδρων κατεκάη, καὶ πᾶς χόρτος χλωρὸς κατεκάη.
8 Καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ὡς ὄρος μέγα πυρὶ καιόμενον ἐβλήθη εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῆς θαλάσσης αἷμα,
9 καὶ ἀπέθανε τὸ τρίτον τῶν κτισμάτων τῶν ἐν τῇ θαλάσσῃ, τὰ ἔχοντα ψυχάς, καὶ τὸ τρίτον τῶν πλοίων διεφθάρη.
10 Καὶ ὁ τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ἔπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας καιόμενος ὡς λαμπάς, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ τρίτον τῶν ποταμῶν καὶ ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων.
11 καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀστέρος λέγεται ὁ Ἄψινθος. καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῶν ὑδάτων εἰς ἄψινθον, καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἀπέθανον ἐκ τῶν ὑδάτων, ὅτι ἐπικράνθησαν.
12 Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ἐπλήγη τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων, ἵνα σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν, καὶ τὸ τρίτον αὐτῆς μὴ φανῇ ἡ ἡμέρα, καὶ ἡ νὺξ ὁμοίως.
13 Καὶ εἶδον καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἀετοῦ πετομένου ἐν μεσουρανήματι, λέγοντος φωνῇ μεγάλῃ· Οὐαὶ, οὐαὶ, οὐαὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς ἐκ τῶν λοιπῶν φωνῶν τῆς σάλπιγγος τῶν τριῶν ἀγγέλων τῶν μελλόντων σαλπίζειν.

Το σημείο που επικαλούνται οι διαστρεβλωτές είναι το 10, που αναφέρει την πτώση μεγάλου αστέρος από τον ουρανό στη Γη. Τα υπόλοιπα...τα παραβλέπουν!!!

Κι εδώ ακριβώς έγκειται το λάθος όλων αυτών των "ερμηνευτών": "Ερμηνεύουν" την Αποκάλυψη ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ, παραβλέποντας πως πρόκειται για ένα βιβλίο που έχει ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ και ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ!

Πριν λοιπόν την τρίτη σάλπιγγα, προηγούνται (περιληπτικά, για οικονομία χώρου):

- Οι επιστολές του Χριστού στις εφτά Εκκλησίες της Ανατολής.

- Η ουράνια Λειτουργία.

- Το βιβλίο και το Αρνίο.

- Οι εφτά Σφραγίδες.

ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ, ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ, ΟΙ ΣΑΛΠΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ.

Αν λοιπόν, σύμφωνα με την "λογική" των διαστρεβλωτών εκπληρώθηκε (!!!) η τρίτη σφραγίδα με την πτώση των μετεωριτών, ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΑΝ;;;

Οι εφτά Σφραγίδες και οι δύο προηγούμενοι Σαλπισμοί έχουν εκπληρωθεί; Αυτό μας λένε οι διαστρεβλωτές;;;

Όπως καταλαβαίνετε, δεν αντέχουν σε σοβαρή κριτική οι ανοησίες τους!
Εμείς, παρότι είμαστε γενικώς υποψιασμένοι, δεν φτάνουμε σε καμία περίπτωση στο σημείο ΝΑ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΜΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΟΚΟΥΝ  ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ!

Όσοι το κάνουν αυτό, χαρακτηρίζονται από την Εκκλησία μας ως ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ!

Καλούμε λοιπόν κάθε Ορθόδοξο Χριστιανό και κάθε αναγνώστη γενικότερα, να διαβάσει με προσοχή ολόκληρη την Αποκάλυψη, σε αυτόν τον σύνδεσμο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, όπου περιέχεται και μετάφραση στη Δημοτική:


«Ερευνάτε τας Γραφάς», λέει ο ίδιος ο Χριστός: Αν το κάναμε, κανένας επιτήδειος (ούτε εγχώριος, ούτε από...Βουλγαρία) θα μπορούσε να μας εξαπατήσει...!

***Οι εικόνες του άρθρου είναι αποσπάσματα από το ντοκιμαντέρ του Ελλάς - Ορθοδοξία «Χριστουγεννιάτικο Προσκύνημα στο Άγιον Όρος» και προέρχονται από την Ιερά Μονή Ξενοφώντος.            

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου