Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Νέα ἐμφάνιση τοῦ π. Νικολάου Πέττα σέ Νοσοκομεῖο τῆς Πάτρας!!!

Ὀνομάζομαι Ἀσπασία Βερβαρέσου. Εἶμαι στρατιωτικός ἐν ἀποστρατείᾳ στήν Π.Α. Κατάγομαι ἀπό τήν Ἀνδραβίδα Ἠλείας καί κατοικῶ στό Νέο Κόσμο Ἀττικῆς. Μέ μεγάλη χαρά καί εὐγνωμοσύνη θά σᾶς καταθέσω, σεβαστοί Πατέρες τοῦ Ἄθωνα, τά σημεῖα, πού τέλεσε τό ἀείμνηστο ἱερατικό ζεῦγος Πέττα. Ὡστόσο θά καταγραφεῖ ἰδιαίτερα ἡ ὀφθαλμοφανής παρουσία τοῦ π. Νικολάου στήν ἀσθενοῦσα μητέρα μου.
Τίς 27 Αὐγούστου τοῦ 2016, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Φανουρίου, μετά τόν ἐκκλησιασμό μου στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἐφραίμ Νέας Μάκρης Ἀττικῆς, ξαφνικά μέ εἰδοποίησε τηλεφωνικώς ἡ ἀδελφή μου ὅτι ἡ μητέρα μας Ἀντωνία 80 ἐτῶν, ἡ ὁποία εἶχε ἐπιβαρυμένη ὑγεία, παρουσίασε σοβαρότατο καρδιολογικό πρόβλημα, ἀπό τό ὁποῖο κινδύνευε ἡ ζωή της, ὅπως μᾶς εἶπαν οἱ γιατροί.
Ἀμέσως ξεκίνησα μέ τό αὐτοκίνητό μου, γιά νά πάω κοντά τῆς στήν Πελοπόννησο. Κατά τήν διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ μου προσευχόμουν στόν ἅγιο Φανούριο, στόν ἅγιο Ἐφραίμ καί στόν νεοφανή σημειοφόρο π. Νικόλαο Πέττα, γιά νά τρέξουν βοηθήσουν τή μητέρα μου. Στή μέση της διαδρομῆς μέ πληροφόρησε ἡ ἀδελφή μου ὅτι ἡ μητέρα μας...
εἶχε πάθει ὀξύ ἔμφραγμα καί ὅτι, ὑπῆρχε περίπτωση αἱμορραγίας. Ὅλα αὐτά μαζί θά ἐπέφεραν τόν θάνατο. Ἀναφέρεται ὅτι προηγουμένως τῆς εἶχε τοποθετηθεῖ ἐξωτερικός βηματοδότης καί μέ ἀσθενοφόρο μεταφερόταν στό Πανεπιστημιακό Νοσοκομεῖο τοῦ Ρίου τῆς Πάτρας.
Κλαίγοντας ἔλεγα στόν π. Νικόλαο τό ἀπολυτίκιό του, πού ἔχουν συντάξει Ἁγιορεῖτες Πατέρες καί τόν παρακαλούσα νά τρέξει νά βοηθήσει τή μητέρα μου, τώρα πού βρίσκεται στήν πόλη του. Ἀξίζει νά ἀναφέρω ὅτι εὐλαβοῦμαι τόν π. Νικόλαο καί τήν ἁγία πρεσβυτέρα του Ἀνθή, ἀφοῦ συχνά διαβαίνω νά προσκυνήσω τόν τάφο τους καί προσεύχομαι γονατιστή ἐμπρός τους. 
Ὅταν ἔφτασα στό Νοσοκομεῖο τοῦ Ρίου, βρῆκα τή μητέρα μου στά ἐπείγοντα, στό δωμάτιο ἀνάνηψης, μαζί μέ τήν ἀδελφή μου, τόν γαμπρό μου καί μία γιατρό, πού τήν παρακολουθοῦσε. Ἀμέσως ἀγκάλιασα τήν μητέρα μου τήν ἐνθάρρυνα, λέγοντάς της ὅτι θά γίνει καλά, διότι ὁ ἑορταζόμενος Ἅγιος Φανούριος θά τήν βοηθήσει. Ἔκπληκτοι ἀκούσαμε μέ σιγουριά νά μᾶς λέει μέ πολύ φυσικό τρόπο ὅτι τήν ἐπισκεύτηκε πρίν λίγο ἕνας ἱερέας λαμπερός, ψηλός λέγοντάς της ὅτι εἶναι δίπλα της ὁ ἑορταζόμενος ἅγιος Φανούριος καί θά τήν θεραπεύσει. Ὁ ἄγνωστος γιά ἐκείνη ἱερέας τήν εὐλόγησε μέ τήν δεξιά του καί τῆς ἔδωσε δύναμη μέ τήν παρουσία του. Ἀξίζει νά ἀναφερθεῖ ὅτι, κατά τήν διάρκεια τῆς παραμονῆς της στό νοσοκομεῖο, ἡ μητέρα μου εἶχε συνέχεια τούς δικούς μου, καθώς καί ἰατρούς παρόντες ἐξαιτίας τοῦ κρίσιμού της ὑγείας της. Ἀπό αὐτούς κανείς δέν εἶδε κανέναν ἱερέα νά παρουσιάζεται σέ κανένα χῶρο. 
Ἀμέσως παίρνω τηλέφωνο τήν γνωστή μου κ. Γεωργία Θεοχαροπούλου, ἡ ὁποῖα μοῦ ἐπιβεβαίωσε ὅτι ἦταν ὁ π. Νικόλαος Πέττας, διότι γνώριζε ἄλλες παρόμοιες ἐμφανίσεις του μέ αὐτό τόν συγκεκριμένο τρόπο. Ἐπίσης ζήτησα ἀπό τήν μητέρα μου νά περιγράψει τόν ἱερέα, πού τῆς ἐμφανίσθηκε. Ἡ περιγραφή ἦταν ἴδια μέ τήν πορσελάνινη φωτογραφία τοῦ π. Νικολάου, πού παρουσιάζεται μόνος του, καί βρίσκεται τοποθετημένη ἐπάνω στό μνῆμα του, στήν Παναγία τήν Ἀλεξιώτισσα, στήν Πάτρα. Ἀνατρίχιασα καί ἔκλαψα ἀπό εὐγνωμοσύνη καί τόν εὐχαριστοῦσα συνέχεια. 
Ἡ μητέρα μου, μετά ἀπό τίς ἐξετάσεις κατά τρόπο θαυμαστό ἄρχισε νά καλυτερεύει καί νά σταθεροποιεῖται ἡ εὔθραυστη καρδιά της. Ζητήσαμε ἡ νοσηλεία της νά συνεχισθεί στό Νοσοκομεῖο τοῦ Πύργου. Τελικά μεταφέρθηκε ἐκεῖ, στήν καρδιολογική μονάδα Πύργου. Συγκεκριμένα στό δωμάτιο 222 μαζί μέ ἄλλες νοσηλευόμενες. Στό δωμάτιο αὐτό τοποθετήσαμε τήν μορφή τοῦ σωτήρα τῆς μητέρας μου, τόν π. Νικόλαο, δίπλα στίς ἄλλες εἰκονίτσες, γιά νά τήν προστατεύει καί ἐκεί. Παρατηρήσαμε ὅτι ἀπό τήν στιγμή, πού τοποθετήθηκε ἡ εἰκόνιτσα οἱ ἄλλες νοσηλευόμενες, κατά παράδοξο τρόπο, ἔπαιρναν ἄμεσα ἐξιτήριο, ἐνῶ βρισκόνταν καί αὐτές σέ κρίσιμη κατάσταση. Καταλάβαμε ὅτι δέχονταν καί αὐτές τήν εὐλογία τοῦ Γέροντα Νικολάου. 
Ἐνῶ ἐπρόκειτο νά πάρει ἐξιτήριο καί ἡ μητέρα μου παρουσίασε βραδυκαρδία καί χρειάσθηκε νά εἰσαχθεῖ στήν ἐντατική μονάδα παρακολούθησης. Χάσαμε τόν κόσμο ἀπό τά πόδια μας. Καί ὅμως ἀποδεδείχθηκε καί αὐτό ἔγινε κατόπιν σχεδίου τοῦ σημειοφόρου Πατρός, γιά νά μᾶς δυναμώσει τήν πίστη καί νά μᾶς παιδαγώγησει.
Καί θά ἀναφερθεῖ καί αὐτό, γιά νά ἔχουμε τήν εὐλογία καί τήν συμπάθεια τοῦ π. Νικολάου. Ὡς γνωστό δέν ὑπάρχει καλό, πού νά μήν θέλει τό κακό νά πάρει μερίδιο! Καί ὁμολογῶ τά παρακάτω, γιά νά βοηθήσει καί ἄλλους πιστούς, πού τό κακό καί τό σκότος θά θέλει νά τούς ἐπηρεάσει ἀρνητικά γιά τήν ἁγιότητα τοῦ π. Νικολάου. Κάποια στιγμή μας ἦλθε ἐξ ἀριστερῶν λογισμός ὅτι ἴσως δέν ἦταν ὁ π. Νικόλαος, πού ἐμφανίστηκε στήν μητέρα μας καί τήν σταύρωσε, ὥστε νά γίνει καλά! Ἦλθαν δηλαδή ὡς σειρῆνες  σκέψεις ἀμφιβολίας καί μέ αὐτό τόν τρόπο παραχώρησε ὁ Θεός καί ὑποτροπιάσει ἡ ὑγεία τῆς μητέρας μας, ὥστε νά πιστώσουμε ἀκράδαντα καί νά τοῦ ζητήσουμε νά μᾶς συγχωρέσει, ὅπερ καί ἔκανε. 
Ἐπιπλέον ἐκείνη τήν ἡμέρα πού χειροτέρεψε ἡ ὑγεία της, ξαφνικά ξέσπασε θεομηνία μέσα στό κατακαλόκαιρο καί ἔπληξε τόν νομό Ἠλείας. Μάλιστα κεραυνός χτύπησε τό σπίτι τῆς ἀδελφῆς μου, ἐνῶ βρισκόμασταν ἐκεῖ, μέ ἀποτέλεσμα νά τρυπήσει τά κεραμίδια καί νά πλημμυρίσουν ὅλοι οἱ χῶροι. Καί τά περισσότερα νερά ἔπεφταν ὁρμητικά στό ὑπνοδωμάτιο. Ἐάν ἡ μητέρα μας ἦταν στό σπίτι ἡ εὔθραυστη καρδιά της θά τήν πρόδιδε μπροστά σέ αὐτό τό κακό πού γινόταν!
Χάρη στήν εὐσπλαχνική παρέμβαση τοῦ Σημειοφόρου π. Νικολάου, πού τοῦ ζητήσαμε συμπαράσταση καί σέ αὐτό τό κακό, ἡ μητέρα μας, καθώς καί ἡ οἰκογένεια τῆς ἀδελφή μου σώθηκαν ἀπό ἀπρόβλεπτες καταστάσεις!
Τελικά, ἡ μητέρα μας πῆρε ἐξιτήριο λίγες ἡμέρες ἀργότερα καί, τό σημαντικότερο, σταθεροποιήθηκε ἡ ὑγεία. Ζητήσαμε νά τήν πάρουμε ζωντανή καί μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Φανουρίου καί τοῦ νεοφανούς Σημειοφόρου π. Νικολάου (πόσο ἐντύπωσή μᾶς κάνει ἡ συνεργασία τοῦ ἱερατικοῦ ζεύγους Πέττα μέ ἄλλους ἁγίους, ὅπως ἐνδεικτικά ἔχουν δημοσιευθεῖ μέ τόν ἅγιο Ἐφραίμ καί τόν ὅσιο Σοφιανό), νά μᾶς τήν ἀφήσει ὁ Θεός ἀκόμα κοντά μας. Δόξα τῷ Θεῷ. Εὐχαριστῶ τόν Γέροντα καί θά τόν εὐγνωμονῶ.
Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι συνδέομαι μέ τά τέκνα τού ἀειμνήστου λευιτικοῦ ζεύγους, ἀκόμη καί μέ τόν πρεσβύτερο, ὡστόσο κρατοῦν σιωπηλή στάση γιά τήν ἁγιότητα τῶν Γονέων τους καί δέν ἀναμειγνύονται μέ αὐτό τό θέμα. Εἶναι νωπή ἡ ἀνάμνηση τοῦ μίσους καί τῆς ἔντονης πολεμικῆς σκοτεινῶν καί ὑπόγειων ρευμάτων, πού χτυποῦσαν τούς Γονεῖς τους ἐξαιτίας τῆς πνευματικότητας, πού τούς διέκρινε.  
Τελειώνοντας ἐπισημαίνω ὅτι ἔχουμε βιώσει καί ἔχουμε ἀκούσει ἀπό ἔγκριτα χείλη πολλά ἄλλα θαυμαστά σημεῖα τοῦ ἱερατικοῦ ζεύγους Πέττα. Ἐνδεικτικά ἀναφέρεται ὅτι οἱ μορφές τούς μέσα ἀπό τίς φωτογραφίες τους παίρνουν χρώματα ζωντανά καί ἔχει κανείς τήν αἴσθηση ὅτι θά βγοῦν ἔξω ἀπό τήν φωτογραφία. Τελευταία, μετά τήν ἴαση τῆς μητέρας μου, πῆγα στό μνῆμά τους λουλούδια καί ἄλλα, γιά νά τούς εὐχαριστήσω. Τράβηξα μέ τόν κινητό μου τίς πορσελάνινες φωτογραφίες τους. Ἐνῶ ἔχει τραβηχτεῖ μαζί καί ἡ ἀδικοχαμένη θυγατέρα τους Σοφία, οἱ φωτογραφίες τῶν ἀοιδίμων Γονέων της, ζωντανεύουν. Σαφῶς φαίνεται σάν νά κυκλοφορεῖ αἷμα στήν μορφή τους. Εἰδικά στῆς Πρεσβυτέρας Ἀνθῆς τό πρόσωπο παρουσιάζονται πύρινες φλόγες γύρο ἀπό τό περίγραμμα τῆς μορφῆς της, φλόγες πού παραπέμπουν στίς πύρινες φλόγες, πού κατῆλθαν κατά τήν Πεντηκοστή στούς Μαθητές. Ἀκόμη ἔχουμε δεῖ φωτογραφίες τούς νά πυρώνουν καί νά τρέχουν σταυρόσχημα ὑγρά, ἔλαιο καί ἄλλα πολλά.
Εὔχομαι ὁ Σημειοφόρος π. Νικόλαος νά βοηθάει τούς ἀσθενείς, ὥστε νά ἐπιστρέφουν στούς δικούς τους ὑγιεῖς, ὅπως ἔκανε καί στήν δική μας οἰκογένεια.
Δοξασμένο τό ὄνομα τοῦ Κυρίου ὁ ὁποῖος καί στήν ἐποχή μας φανερώνει τούς ἐκλεκτούς του!
2 σχόλια:

 1. Να έχουμε την Ευχή τους και την μεσιτεία τους στην Παναγία μας!

  Ὑμνογραφικά τοῦ ἡγιασμένου λευϊτικοῦ ζεύγους
  Ἱερέως Νικολάου καί Πρεσβυτέρας Ἀνθῆς Πέττα.

  Ποίημα Κυριάκου Ἰ. Πανούση, Ἀναγνώστου,
  τῇ προτροπῇ καί παρακλήσει Μοναχῆς τινος Ἀκακίας.

  Ἀπολυτίκιον. Τοῦ Ἱερέως Νικολάου. Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
  Τῶν Πατρῶν θεῖον γόνον,* Ἀχαΐας τό κόσμημα* καί τῶν Ἱερέων τήν δόξαν,* θεοφόρον Νικόλαον,* τοὐπίκλην Πέτταν, μέλψωμεν πιστοί,* ὡς ἔμπλεων χαρίτων τοῦ Θεοῦ* καί ἀστέρα νεόφωτον, εὐλαβῶς* βοῶντες αὐτῷ ἐκ πόθου·* χαίροις γάμου τύπος ἀκριβής,* χαίροις ἀσκητῶν τό κλέϊσμα,* χαίροις τῶν προστρεχόντων σοί πιστῶν* πρέσβυς πρός Κύριον.

  Ἕτερον. Τῶν μακαρίων κοινόν. Ἦχος πλ. α΄. Τόν συνάναρχον Λόγον.
  Τήν λαμπράν ξυνωρίδα δεῦτε τιμήσωμεν,* Ἀνθήν σεμνήν Πρεσβυτέραν* σύν Νικολάῳ ὁμοῦ,* Ἱερέα ἐκ Πατρῶν* Πέτταν καλούμενον·* ὅτι ἐλάμπρυναν τήν γῆν* ἁγιοτόκον Ἀχαιῶν* ἐν ἔτεσι τοῖς ἐσχάτοις* βαδίσαντες ἐν τῇ τρίβῳ* τῆς ἐν Κυρίῳ τελειώσεως.

  Κοντάκιον. Τοῦ Ἱερέως Νικολάου. Ἦχος δ΄. Ἐπεφάνης σήμερον.
  Τῆς Ἁγνῆς Θεόπαιδος τῇ εὐλογία* ἀνεδείχθης καύχημα* καί ἀληθῶς ὑπογραμμός* τῶν Ἱερέων Νικόλαε,* τοὐπίκλην Πέττα·* Κυρίῳ πρέσβευε.
  Μεγαλυνάριον.
  Χαίροις Ἱερέων ὑπογραμμός,* Νικόλαε θύτα,* ταπεινώσεως ἀληθές* ὑπόδειγμα, Πάτερ καί τοῦ Εὐαγγελίου,* Χριστοῦ ἐν βίῳ κῆρυξ* Αὐτοῦ καί πρόβολος.

  Μεγαλυνάριον ἕτερον. Ἀντωνίου Πρεσβυτέρου.
  Χαίροις Ἱερέων ἡ καλλονή* καί τῶν διδασκάλων* ἀκροθίνιον ἀληθῶς·* χαίροις πτωχευόντων ὁ μέγας εὐεργέτης* καί Ἐκκλησίας δόξα,* Πάτερ Νικόλαε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πραγματικά θαυμάσιο γεγονός !
  Να έχουμε την ευχούλα τους !

  ΑπάντησηΔιαγραφή